PLAN DE MĂSURI pentru prevenirea răspândirii infecțiilor respiratorii cauzate de virusul COVID -19

Începând cu data de 05 aprilie 2020, Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat
va adopta următoarele măsuri în vederea prevenirii răspândirii infecțiilor respiratorii
cauzate de virusul COVID -19, după cum urmează

Art. 1.  (1) Litigiile aflate pe rolul Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat vor fi soluționate online, utilizând platforma Zoom, cu excepția cazurilor în care părțile de comun acord solicită în mod expres organizarea ședințelor de arbitraj cu participarea fizică a acestora sau a reprezentanților acestora.

(2) Atunci când ședințele de arbitraj sunt organizate prin intermediul aplicației ZOOM, echipamentul periferic pentru derularea ședințelor trebuie instalat și utilizat, astfel încît să creeze condiții similare unei ședințe de judecată cu prezența fizică a participanților.

(3)  Înainte de începerea ședinței de arbitraj, asistentul arbitral, arbitrii care compun tribunalul arbitral, părțile și apărătorii acestora, au obligația să verifice funcționalitatea aplicației, calitatea conexiunii, a imaginii și a sunetului transmis.

 

Art. 2. (1)La solicitarea expresă a părților din litigiile aflate pe rolul Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat, se pot organiza ședințe de arbitraj cu participarea fizică a părților/reprezentanților acestora.

(2) Spațiul unde se organizează ședințele de arbitraj cu participarea fizică a părților/reprezentanților acestora trebuie să fie amenajat astfel încât să fie asigurată o suprafață minimă de 4 mp pentru fiecare persoană și o distanță minimă de 2 m între oricare două persoane apropiate.

(3) La ședințele de arbitraj cu participarea fizică a părților/reprezentanților acestora, în sala de arbitraj va fi prezent doar arbitrul unic sau unul dintre arbitrii completului arbitral (în cazul în care litigiul este soluționat de trei sau mai mulți arbitrii). Asistentul arbitral și ceilalți arbitrii  desemnați în cauză urmând să participe la ședința de arbitraj prin intermediul aplicației Zoom.

(4) Ședintele de arbitraj cu participarea fizică a părților se vor desfășura la interval de cel puțin o oră de la terminarea ședinței anterioare.

Art. 3 (1) Sălile și spațiile Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat și a altor locații unde se desfășoară ședințele de arbitraj sau alte acțiuni aferente arbitrajului vor fi igienizate cu produse pe bază de clor și alcool sanitar înainte și după terminarea activităților respective.

(2) În sala de așteptare, în sala de arbitraj și în grupurile sanitare din incinta Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat vor fi plasate recipiente cu dezinfectant. Toate persoanele sunt obligate să-și dezinfecteze mâinile înainte de a intra în spațiile de lucru și în sala de ședințe.

(5) În spațiile Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat, inclusiv în sala de arbitraj toate persoanele sunt obligate să poarte măști de protecție.  Masca de protecție trebuie să acopere complet nasul și gura persoanei care o poartă.

(6) Accesul în sediile Tribunalului se admite doar după completarea Chestionarului de evaluare a riscului îmbolnăvirii cu COVID – 19 a persoanelor (Anexa nr.1 la Planul de masuri).

 

Art. 4. Toate dosarele de judecată, documentele de corespondență cu părțile sau arbitrii vor fi transmise prin Poșta Română sau firme de curierat cu respectarea măsurilor de protecție a datelor.

 

Art. 5.  Schimbul de acte procedurale se va face pe adresa de e-mail a tribunalului și a părților/apărătorilor acestora, iar atunci când situația nu permite acest lucru prin trimitere poștală cu confirmare de primire.

                  Președintele Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat

– Arbitru Rodica VLAICU