Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat apreciat pentru Campania Umanitara „DĂRUIM ȘI CÂȘTIGĂM ÎMPREUNĂ”.

Direcția Generală de Asistență Socială și Persoane cu Dizabilități – AEDOPS Romania a apreciat contribuția Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat la Campania Umanitara „DĂRUIM ȘI CÂȘTIGĂM ÎMPREUNĂ”.Mulțumim domnului Director General Mihai CĂLDĂRARU pentru încrederea acordată.Precizez ca in anul 2020, Direcția Generală de Asistența Socială și Persoane cu Dizabilități – AEDOPS Romania a semnat un PROTOCOL cu Asociația de Arbitraj Instituționalizat (in cadrul careia functioneaza Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat) potrivit căruia, parțile semnatare vor colabora cu privire la:a) organizarea unor activităţi comune în scopul cunoașterii drepturilor persoanelor asistate social și a celor aflate în nevoie, în contextul drepturilor fundamentale ale omului şi cetăţeanului, cunoaşterii căilor alternative de soluţionare a litigiilor; b) colaborarea specialiștilor celor două instituții în definirea/elaborarea unor programe de calificare profesională și pregătire continuă a arbitrilor privind soluționarea prin arbitraj a litgiilor privitoare la asigurarea asistenței sociale și protecția persoanelor aflate în nevoie;c) susținerea unor inițiative care să asigure promovarea unitară a intereselor partenerilor în cadrul instituțiilor și organizațiilor naționale și europene;d) susținerea în mod unitar a unor proiecte legislative, legi și alte acte normative necesare dezvoltării și evoluției celor doi parteneri;e) pregătirea și participarea în comun la proiecte, programe și alte acțiuni;f) organizarea periodică a unor evenimente de informare și dezbateri privind activitățile specifice ale celor doi parteneri și interdependența dintre acestea;g) accesarea prin proiecte comune a fondurilor europene sau din alte surse, pentru promovarea activității celor doi parteneri;h) utilizarea mijloacelor de informare în masă, atât în comun cât și separat, pentru mediatizarea acțiunilor care formează obiectul prezentului protocol.

Lasă un răspuns