EXAMEN DE PRIMIRE ÎN PROFESIA DE ARBITRU

EXAMEN DE PRIMIRE ÎN PROFESIA DE „ARBITRU”
Asociația de Arbitraj Instituționalizat organizează, în data de 29 ianuarie 2020, examen de primire în profesia de arbitru.
Numărul de locuri scoase la concurs este de 36.
La examen se pot înscrie numai absolvenți ai facultaților de drept.
Dosarele de candidat se trimit în perioada 05 – 20 ianuarie 2022, în format electronic, pe adresa de e-mail: arbitraj.institutionalizat@gmail.com.
Dosarul de candidat trebuie sa cuprindă:
1. Cerere de înscriere ;
2. Declarație de luare la cunoștință cu privire la Regulamentul de examen;
3. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
4. Curriculum vitae (model european)
5. Carte de identitate – copie;
6. Certificat de naștere și certificat de căsătorie (unde este cazul) – copie certificată;
8. Diploma de licență sau Adeverință provizorie – copie certificată;
9. Cazier judiciar – original;
10. Adeverință medicală cu mențiunile “Clinic sănătos, nu este în evidență cu boli neuropsihice și neurovegetative” și “Apt pentru profesia de arbitru” – original;
11. O fotografie color – 3×4 cm;
12. Taxă de examinare 500 lei – achitată în contul RO19BRDE160SV32252551600, deschis de Asociația de Arbitraj Instituționalizat la BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE SA, Ag. Crizantema – Târgoviște. CIF.33063285.
Examenul se va desfășura online prin susținerea unui interviu și a unui test de verificare a cunoștințelor care este compus dintr-o probă practică.
Interviul se va desfășura în perioada 20 – 26 ianuarie 2022. Candidații vor fi anunțati telefonic sau prin e-mail cu privire la data la care sunt programați să susțină interviul.
Vor fi declarați admiși în ordinea mediilor obținute candidații care vor obține cel puțin media 6.00 la proba practica.
Bibliografie:
Codul de procedură civilă
– Cartea a IV-a. Despre arbitraj (art. 541 – 621 Cod proc. civ.);
Candidații admiși vor fi înscriși pe Tabloul Arbitrilor Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat după ce vor parcurge următoarele etape:
a) au urmat Cursul de pregătire profesională continuă „PROCEDURA ARBITRALĂ”. Cursul se desfășoară online, pe parcursul a 120 de ore ( în perioada 19 februarie 2022 – 17 aprilie 2022). Costul cursului 3000 lei;
b) au achitat taxa de înscriere pentru tablou în sumă de 1000 lei, până în data de 01 mai 2022;
c) au depus Jurământul de intrare în profesia de arbitru.
Informații suplimentare:
- 0733 046 033;
- arbitraj.instituionalizat@gmail.com.
Nu este disponibilă nicio descriere pentru fotografie.
Tu, Radulescu Vlad, Ionel Manica şi încă cineva
1 comentariu

Lasă un răspuns